Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy www.4b-cosmetic.pl  jest prowadzony przez firmę: 


FIRMĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ  "IKA" Iwona Pilor 


ul. Krakowska 58 ,43-190 Mikołów 


NIP: 6351571487, REGON: 273728891 


KONTO BANKOWE: ING BANK 06 1050 1634 1000 0090 9784 5490


dalej nazywaną Sprzedającym.

  1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

  3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

  Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje w ciągu 48 godzin, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego w ciągu 24 godzin.

  4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta     przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
  5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy       o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
  6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania,       należy przesłać na adres Sprzedającego.
  7. W okresie 14  dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych            zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawa zwrotowi nie podlegają produkty audialne i      wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający        w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy.

          8. Procedura reklamacji i rękojmia

              Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady                     (rękojmia). W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania                            rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania rzeczy konsumentowi.


               W przypadku reklamacji otrzymanego produktu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny przysługuje jedno z                poniższych rozwiązań:

           A) wymiana towaru (art. 561 § 1)                    

           B) nieodpłatna naprawa towaru (art. 561 § 1), 

           C) obniżenie ceny towaru (art. 560 § 1)

           D) odstąpienie od umowy i zwrot ceny towaru (art. 560 § 1)


                Na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji przez sprzedającego, przewidziany jest termin 14 dni.

            9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

                Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw


          10. W celu złożenia zamówienia wymagamy akceptacji przez Kupującego regulaminu sklepu oraz polityki prywatności. Akceptacja                        regulaminu sklepu oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem sklepu oraz polityką prywatności i wyraża zgodę na                                przetwarzanie danych osobowych.


           11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane,                   gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne                                   podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


           12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub                           zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany                                   wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


            13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie                   opieki posprzedażowej. Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji,                           kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


            14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza,                       FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami                   JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na                         funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne                                   wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sprawdzonysklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć .


            15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne                                   rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.